Co warto wiedzieć?

Ptaki żyją w otoczeniu człowieka od zarania dziejów. Umilają mu życie swoim pięknym wyglądem oraz zabawiają śpiewem , w chwilach smutku i zwątpienia.
Niestety bywa również i tak, że zbyt duża populacja ptaków bytująca w jednym miejscu stanowi dla człowieka zagrożenie jego egzystencji.
Niestety często , zbyt daleko posunięta ochrona ptaków ogranicza nam możliwości ich płoszenia  z miejsc , gdzie są one niepożądane.
Jednak zanim przystąpimy do omawiania możliwych do zastosowania metod płoszenia chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie dlaczego?

Dlaczego musimy usuwać ptaki ze swego otoczenia?

 1. Ptasie odchody są nieestetyczne i również niebezpieczne ze względu na śliskość podłoża jakie wywołują.
 2. Ptasie odchody są szkodliwe dla zdrowia. Co najmniej sześćdziesiąt zakaźnych chorób powiązanych jest z ptakami i ich ekskrementami. Najpoważniejsze z nich:
  • histoplazmoza jest potencjalnie śmiertelną chorobą układu oddechowego pochodzącą od grzybów rozwijających się na wysuszonych odchodach
  • grzybica jest infekcją drożdżakową lub grzybiczą rozprzestrzenianą przez gołębie. Dotyka ona obszarów skóry, jamy ustnej, systemu oddechowego, jelit i przewodu moczowego, szczególnie pochwy. Stanowi to poważny problem dla kobiet wywołujący swędzenie, ból i wysięk.
  • kryptokokoza wywoływana jest przez drożdże znajdujące się w przewodzie pokarmowym gołębi i szpaków. Choroba ta często zaczyna się jako infekcja płucna i może później zaatakować centralny system nerwowy. Ponieważ strychy, kopuły, gzymsy, szkoły, urzędy, magazyny, młyny, stodoły itp. są typowymi miejscami nocowania i gnieżdżenia się ptaków, grzyby te łatwo można znaleźć w tych rejonach.
  • wirusowe zapalenie opon mózgowych, zapalna choroba systemu nerwowego, zwykle powoduje senność, ból głowy i gorączkę. Może nawet doprowadzić do paraliżu lub śpiączki. Występuje we wszystkich grupach wiekowych ale szczególnie groźna jest dla osób powyżej 60 roku życia. Chorobę roznoszą komary, które żywiły się na zarażonych wróblach, gołębiach i ziębach przenosząc wirus grupy B odpowiedzialny za wywołanie tej choroby.
  • salmonelloza często występuje jako zatrucie pokarmowe i pochodzi od gołębi, szpaków i wróbli. Bakterie te znajdują się w odchodach ptasich, a pył z tych odchodów może zostać zassany przez system wentylacyjny lub klimatyzacyjny powodując skażenie żywności i rejonów przygotowania żywności w restauracji, domu i zakładach przetwórczych.

Poza tym, że ptaki są bezpośrednimi nosicielami tych chorób, są one także powiązane z ponad 50 typami pasożytów. Około dwóch trzecich tego typu szkodników może być szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt domowych. Pozostałe uważane są za szkodniki doraźnie uciążliwe.

1. Ptasie odchody generują koszty. Czas i materiał na sprzątanie po ptakach stanowią koszty nie do odzyskania.
2. Ptaki brudzą posadzki, elewacje i wszelkiego rodzaju sprzęt. Zanieczyszczając maszyny i urządzenia powodują ich awarie. Dziobią odpadki, a następnie żywność powodują jej skażenie. Atakują samoloty. Zanieczyszczają stojące na parkingach samochody ekskrementami zawierającymi kwas moczowy.

Poza tym, że ptaki są bezpośrednimi nosicielami tych chorób, są one także powiązane z ponad 50 typami pasożytów. Około dwóch trzecich tego typu szkodników może być szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt domowych. Pozostałe uważane są za szkodniki doraźnie uciążliwe.
Ptasie odchody generują koszty. Czas i materiał na sprzątanie po ptakach stanowią koszty nie do odzyskania.
Ptaki brudzą posadzki, elewacje i wszelkiego rodzaju sprzęt. Zanieczyszczając maszyny i urządzenia powodują ich awarie. Dziobią odpadki, a następnie żywność powodują jej skażenie. Atakują samoloty. Zanieczyszczają stojące na parkingach samochody ekskrementami zawierającymi kwas moczowy.

Skoro wiemy już, że ptaki nie zawsze wpływają korzystnie na otoczenie człowieka to nadszedł czas na przedstawienie humanitarnych metod płoszenia ptaków.

Metody płoszenia ptaków:
Większość metod opiera się na stworzeniu ptakom nieprzyjaznego środowiska i tym samym zniechęceniu ich do przebywania w miejscach , gdzie są one niechciane.

Najczęściej do tej pory spotykaną metodą w naszym kraju są kolce. Przykleja się je do gzymsów, parapetów i wszystkich tych miejsc, z których chcemy usunąć ptaki. Metoda ta nie należy do tanich, a zdarza się, że jest nieskuteczna, gdy sprytne ptaki wiją gniazda na kolcach wykorzystując je jako elementy konstrukcyjne.

Niewątpliwą wadą tej metody jest jednak fakt kaleczenia ptaków przez ostre kolce. Inną, często spotykaną metodą jest siatka zabezpieczająca. Jest to metoda zdecydowanie droga, a przy tym mało estetyczna. Skutecznie jednak chroni elewacje obiektów przed przesiadywaniem na nich ptaków i zanieczyszczaniu ich szkodliwymi dla tynków ekskrementami.

Mamy też do dyspozycji urządzenia hukowe. Metoda ta pozwala płoszyć ptaki w parkach, na lotniskach, stawach rybnych, sadach i wysypiskach odpadów komunalnych. Niestety ze względu na swoją uciążliwość dla otoczenia nie może być stosowana do zabezpieczania przed ptakami elewacji. Inną wadą tej metody jest fakt przyzwyczajania się ptaków do stale powtarzających się dźwięków.

W dużym stopniu pozbawiona tych wad jest metoda biosoniczna. Służy ona do płoszenia ptaków przy pomocy dźwięków ptaków płoszonego gatunku w sytuacjach stresowych oraz dźwięków wydawanych przez ptaki drapieżne. Możliwe jest odtwarzanie nagranych dźwięków z taśmy magnetycznej, płyty CD lub mikrochipów.

Najskuteczniejszą metodą jest wykorzystania mikrochipów ponieważ technologia ta pozwala na częste zmiany częstotliwości i kolejności odtwarzanych dźwięków, co z kolei zapobiega przyzwyczajaniu się ptaków do stale powtarzających się dźwięków. Metoda ta jest najtańszą spośród omawianych metod.

Jedną ze skuteczniejszych metod zabezpieczania dachów przed ptakami elewacji przed naniesienie na gzymsy, parapety, głowice kolumn, rynny itp. paska specjalnego żelu. Jest to bezpieczna nietoksyczna substancja, która przez cały czas zachowuje lepką konsystencję do której nieprzyjemnie dla ptaków kleją się ich łapy. Ze względu na unikalną formułę żel zachowuje skuteczność przez okres 12 miesięcy i dlatego ptaki uczą się unikać obszarów aplikacji. Wielu ekspertów od walki ze szkodnikami poleca tę metodę jako najlepszy sposób pozbycia się problemu z uporczywymi ptakami.

Podobny w działaniu jest również płyn, którego formuła jest identyczna jak omawianego wcześniej żelu. Pozwala on jednak zabezpieczać przed ptakami również drzewa i krzewy. Płyn nakłada się metodą natryskową na drzewa i krzewy lub pędzlem w przypadku powierzchni budynków.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie do płoszenia ptaków specjalnej taśmy w celu jej wyprodukowania producent zastosował najnowsze technologie i materiały. Jest ona opalizującą barwami folią dyfrakcyjną, która oddziałuje na wzrok, słuch i wrażliwość ptaków. Wykonana jest z cienkiej wstęgi poliestrowej, na której nadrukowano holograficzny wzór w postaci nakładających się kółek. Wzór ten przypomina oczy sowy, naturalnego wroga wielu ptaków. To trójwymiarowe graficzne medium odbija pełne spektrum kolorów z intensywnością podobną do lasera. Dodatkowy efekt wywołuje nawet lekki powiew wiatru powodując drganie taśmy efektem czego jest powstawanie ostrego metalicznego grzechotania niepokojącego ptaki.
Stosukowo młoda metodą w Polsce jest płoszenie ptaków przy pomocy ultradźwięków. Skuteczność jej jednak ogranicza się do pomieszczeń zamkniętych lub częściowo zadaszonych. Ponieważ fala ultradźwiękowa jest falą płaską urządzenie powinno być zamontowane na wszystkich poziomach przesiadywania ptaków.