RODO

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO birdcontrol.net.pl
1. Wprowadzenie oraz uwagi ogólne
Niniejsza Polityka prywatności określa sposób w jaki są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie, pozyskanych przez Sklep Internetowy birdcontrol.net.pl pod adresem internetowym https://www.birdcontrol.net.pl/ (zwany dalej „Sklepem Internetowym”).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bird Control S.C.
Magdalena & Inez Dopierała ul. Fordońska 353 p. 5, 85-766 Bydgoszcz, e-mail: : magda@birdcontrol.net.pl, tel.: (52) 322 20 40 (zwana dalej Administratorem).
Pani/Pana dane są przetwarzane zgodnie z zasadami przewidzianymi w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

Aby dostosować się do ustawowych wymagań, Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym jak również przed ich niewłaściwym przetwarzaniem, za pomocą odpowiednio dobranych środków technicznych i organizacyjnych.

2. Podstawa prawna oraz cele przetwarzania danych
2.1 realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.2 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2.3 analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.4 Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).
2.5 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2.7. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.


 

3. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
3.1. Klient podaje następujące dane osobowe:
- podczas rejestracji Konta w Sklepie Internetowym: płeć , imię, nazwisko, adres e-mail.
- w trakcie dokonywania zakupów produktów dostępnych w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, płeć, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody dostawy i płatności, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania Zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta.
3.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
- składanie Zamówień,
- zawarcie i realizacja Umowy,
- rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
- bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami,
- za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Klientom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących Towarów lub Administratora (w formie Newslettera)
3.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
- pracownicy, współpracownicy Administratora,
- podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa
- możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:dostawcom usług kurierskich;dostawcom usług informatycznych;dostawcom usług płatniczych/bankowych;
- firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich przechowywania, dostarczania Newslettera i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Klientami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora
3.4. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. birdcontrol.net.pl może również na prośbę klienta przekazać szczegółowe informacje na temat podmiotów przetwarzających dane, zakresie w jakim przetwarzają dane, oraz terminie w jakim je przetwarzają.
3.5. Dane osobowe Klienta podawane przy składaniu zamówień będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta (np. przyjmowanie Zamówień). Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Spółka może nie być w stanie przyjąć Zamówienia lub wykonać Umowy.
3.6. Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

4. Dobrowolność podania Danych Osobowych
Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 2 powyżej, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej.

5. Sposoby zbierania danych osobowych
Jeżeli Pani/Pan odwiedza Stronę Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące wizyty, w szczególności:
a.  adres IP,
b.  rodzaj systemu operacyjnego,
c.  rodzaj/typ przeglądarki.
Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą formularza zamówienia, poczty e-mail, poprzez formularz zapisu na newsletter, wyłącznie wówczas, gdy chce nam Pani/Pan takie dane przekazać np. w celu realizacji zamówienia lub zapisu na newsletter. Za pomocą tych środków może Pani/Pan przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak:
a.  płeć
b.  imię i nazwisko,
c.  adres e-mail,
d.  nr telefonu,
e.  adres zamieszkania.
Podsumowując, Pani/Pana dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:
a.  realizacji zamówień
b.  przesyłania newslettera – po wyrażeniu zgody;
c.  w odpowiedzi na zapytanie,
d.  dla celów statystycznych.

6. Zbieranie danych osobowych w sposób automatyczny
6.1 Pliki Cookies

Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane osobowe Klienta są zbierane automatycznie. Informacje te są gromadzone przez pliki cookies (tzw. ciasteczka). Służą one do optymalizacji naszej strony oraz do łatwiejszego z niej korzystania. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika (m.in.: komputer, smartfon, tablet). Możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
a.  umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;
b.  rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w Sklepie Internetowym, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);
c.  lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
Dokonywanie zakupów poprzez Sklep Internetowy za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie „sesyjnych“ i „stałych“.
birdcontrol.net.pl używa:
a.  plików „cookie sesyjnych“: Nie pozostają one na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Sklepu internetowego. W momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane. Dzięki informacjom w nich zawartym birdcontrol.net.pl może analizować informacje dotyczące zachowań osoby na stronie i strukturę strony. Pozwala to na ciągłą optymalizację Sklepu Internetowego i poprawę użyteczności;
b.  pliki cookie „stałe“ są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej osoba korzystająca z Sklepu Internetowego nie usunie ich automatycznie, a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie pliku cookie „stałe” jest możliwe pod warunkiem, że przeglądarka używana przez osobę korzysta z Sklepu Internetowego daje taką możliwość.

7. Bezpieczeństwo w Internecie
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
Między innymi Administrator stosuje:
- szyfrowanie danych osobowych, za pomocą szyfrowania połączenia z wykorzystaniem certyfikatu SSL
- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności m.in. dzięki wykonywaniu częstych kopii zapasowej

8. Bezpieczeństwo danych
Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, nadużyciem i nieupoważnionym dostępem. Wszyscy nasi współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania danych w tajemnicy, to jest do poufnego traktowania Pana/Pani danych osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają bieżącej aktualizacji stosowanie do postępu technicznego.

9. Prawa klientów
9.1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
- dostępu do danych,
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9.2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Rejestracji i utrzymania Konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez wysłanie e-maila na adres magda@birdcontrol.net.pl, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (52) 322 20 40 
9.3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Klient może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie Internetowym lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w Sklepie Internetowym adresu e-mail na adres magda@birdcontrol.net.pl 
10.4. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


10. Aktualizacja i zmiana
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności. O zmianie poinformujemy w emailu.


11. Postanowienia końcowe
Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności bez informowania o tym użytkowników Sklepu Internetowego.
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r .

POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Bird Control S.C. Magdalena & Inez Dopierała z siedzibą pod adresem Ul. Fordońska 353 p. 5
85-766 Bydgoszcz.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) ….

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
f) ….

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://cookiesandyou.com lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.