Wiosna tuż tuż … Odstraszanie ptaków w zgodzie z przyrodą i przepisami prawnymi…

Wiosna tuż tuż … Odstraszanie ptaków w zgodzie z przyrodą i przepisami prawnymi…

Szanowni Państwo,

Rozpoczyna się okres lęgowy u ptaków. To jednocześnie okres kiedy instynkt przedłużenia gatunku staje się silniejszy od uczucia strachu i mimo sympatii jaką darzymy ptaki , niejedno z nas wie , że potrafią nam także skutecznie dokuczyć.

Nasza firma wraz ze swoimi amerykańskimi Partnerami-  firmą Bird Gard i Bird-X , od wielu lat stara się rozwiązywać problemy z ptakami, starając się w jak najbardziej humanitarny sposób odstraszyć je ze smacznych, słodkich plantacji owocowych, budynków czy lotnisk.

Jednym słowem… zapobiegać negatywnym skutkom ich działania na nasze otoczenie !

Podejmując wszelkie działania , pamiętajmy jednak zawsze o przyrodzie i chroniącej ją prawach.

W ostatnim czasie trafiają się coraz częstsze pytania dotyczące przepisów, ustaw czy pozwoleń.

Postaramy się ułatwić Państwu poszukiwania …

Jak w każdej dziedzinie , tak i odstraszanie ptaków objęte jest  przepisami prawnymi, które należy respektować i znać .

Ustawa o ochronie przyrody – bardzo rozlegle precyzuje co nam – plantatorom, inwestorom, administratorom obiektów, czy szefom lotnisk wolno , a co jest zabronione.

I tak zapraszam do lektury i zapoznania się z następującymi przepisami dotyczącymi Ochrony Środowiska oraz Ochrony Gatunkowej:

Ustawa o Ochronie Środowiska z dnia 16.IV.2014

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6.X. 2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt / Dz. U 2014. poz. 1348

… z chwilą naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, podlegamy też przepisom wynikającym z obszarów objętych programem Natura 2000. W związku z tym warto zapoznać się z Dyrektywą Ptasią ( Dyr. Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa z dnia 30.XI. 2009).

Należy również pamiętać o okresach poza sezonem lęgowym od 16.X do końca lutego, kiedy to można bez jakichkolwiek pozwoleń RDOŚ  ( Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) usuwać gniazda , bez uszczerbku dla ptaków.

Okres lęgowy u większości ptaków zawiera się od 1.III do 15.X !!!

W uzasadnionych przypadkach, o ile przemawiają za tym szczególne względy zagrożenia sanitarnego ( dotyczy najczęściej składowisk odpadów), czy względy bezpieczeństwa, można ubiegać się o pozwolenie na płoszenie składając wniosek do RDOŚ.

(formularze są dostępne na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – wnioski o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów)

Ta informacja jest szczególnie dedykowana administratorom obiektów  czy parków miejskich.

Pamiętajmy jednak, że aby odstraszanie było skuteczne to oprócz systemu oddalania ptaków należy podjąć inne działania zapobiegawcze takie jak chociażby usuwanie gniazd i prześwietlanie gałęzi drzew.